Demokratin deppar just nu

Mörka krafter har kommit i rullning!
Populister i en rad länder har fått ökad makt.
Intolerans, rasism, trakaserier, inskränkningar i yttrandefrihet m m är nya inslag.
Stå upp och visa lite ryggrad och försvara DEMOKRATIN