Vad är hett och vad är kallt? Whats hot and whats not!

Följande information är helt personliga åsikter, och är varken menat som råd eller uppmaning till investering.

Tidigare resultat i informationen är ingen vägledning för framtida investering

Köp billigt och sälj dyrt kan ge pengar, även när värdet svänger, och inte långsiktigt stiger uppåt!

Tillgångsslag

Tillgångsslag                                                      sälj/behåll/köp         anm Svenska...

Sprid riskerna! Välj 5 % maximal investering i någon riskinvestering. Vid 50 % av kapitalet placerat under risk, ger ett värdefall på 100 % av 5 % endast totalt (50 % riskfritt + (50 % - 2,5 % = 47,5 %) = 97,5 % kvar av hela kapitalet

www.slideshare.net/AndersDernback/tur-framgng-otur

Se mer om tur och otur (18 bilder) klicka på länken ovan

Dyra bostadsobjekt (Sverige) datum 2016-05-20