Den stora börskraschen 1929

13.03.2016 17:02

 
Den stora börskraschen 1929
Börskraschen i USA år 1929 började med det glada 20-talet. Uppsvinget i ekonomin var formidabel. Optimismen var gränslös.
Citatet som Herbert Hoover (president) levererade år 1928 speglade tillståndet i nationen.
"Vi i Amerika befinner oss idag närmare den definitiva segern över fattigdomen än någon förr i något lands historia. Fattighusen håller på att försvinna. Vi har ännu inte nått målet, men med Guds hjälp skall vi snart få den dag i sikte då fattigdomen är förvisad från denna nation" Herbert Hoover den 8 november 1928
I verkligheten var USA, knappt ett år från den värsta börskrasch som skådats. Där 10 miljoner medborgare hade köpt olika mängder aktier (USA befolkning då 121 miljoner).
Säkert var det få amerikaner som misstänkte, att en ekonomisk katastrof kunde inträffa när som helst. I själva verket hånades rapporter från Mr. Babson en som benhårt varnade för en krasch. Tyvärr fick han helt rätt. Människor blir inte alltid klokare i grupp. Särskilt inte om det nyss varit en stor lycka på aktiebörsen.
Börskursen gick från Dow Ind. Index augusti 1921 kurs 63,9 till 381,17 september 1929. Enastående uppgång på + 497 %. Från högsta nivån föll aktier till indexnivå 41,22 i juli 1932. Värdefall minus 89,2 %. Det tog till år 1959 innan aktiebörsen var på samma nivå som år 1929 som högst. Tänk 30 år! Äga aktier långsiktigt????
Rapporter från massmedia gav exempel på en betjänt vunnit kursstegringar värda 250 000 USD. (anställd på rätt ställe hos en börsmäklare).
Följderna blev klart omedelbara för de som behöll sina aktier från toppen till botten. Drygt 10 % kvar och många hade belånat sina aktier till 6 - 12 % låneränta. Kurserna steg ju mer än kostnaden för lånen. Dvs tills festen var över.
År 1929 fanns 1,5 miljoner arbetslösa och år 1933 var det 12 miljoner. 25 % arbetslöshet. Bostadsbyggandet föll med 90 %. Nio miljoner bankkonton försvann när banker gick omkull. I Kentucky åt gruvarbetare koföda. I West Virginia började man plundra livsmedelsaffärer. I Kalifornien svalt barn ihjäl.
Aktiemarknaden var mer oreglerad på 1920 talet. Aktier köptes även via insidertips som är straffbart idag. Långa kedjor med ägare till aktier i investmentbolag ägdes av investmentbolag som i sin tur köpte aktier i investmentbolag som sedan ägdes av ett investmentbolag. Pyramidspel ungefär eller Ponzi system efter en bedragare i USA.