Guldbubblor

14.03.2016 12:58

 

 
Guldbubblor


Priset på guld brukar stiga när aktier faller under långa tider.
Aktier var bra att äga år 1942 - 1966 men föll med kring 70 % efter inflation åren 1966 - 1982.
Guldet steg från den 2/1-1970 - 11/2 - 1980 från 35 USD/uns till 710,5 USD/uns en värdeökning med 1 930 % (rekord blev + 2 400 under år 1970 - 1980).
Värdefall för aktier 70 % jämfört med 2 400 % uppgång i guld.
Tänk dig 100 kr faller till värdet 30 kr och du äger aktier medan grannen köpte guld och för 100 kr äger 2 500 kr för samma 100 kr investerade år 1970.
Aktier var inget bra år 2 000 till 2011 jämfört med guld som steg från 2001 med 640 % till 2011. Kanske en "Guldbubbla 2" pågår?
Svenska Generalindex var som högst 400 i mars år 2000. Det skulle ha ökat med 2 560 till 2 960 om det skulle motsvarat utvecklingen på Guldet.
Växla mellan två olika tillgångar aktier till guld och tillbaka till aktier osv är en lyckad metod sedan år 1942. Kanske det fortsätter när folk blir rädda för att äga aktier som rasar köper de guld. Sedan när guldet blivit för dyrt och aktier för billiga, växlar man strategi.
Jämförs när aktier och guld är i balans vid talet 1.
Aktier dyra år 1929 (före aktiebörsfall) talet 0,66 (guld billigt)
Guld dyrt år 1942 talet 4,3
Guld billigt 1971 talet 0,38
Guld dyrt 1980 (aktier billiga) talet 5,94
Guld november 2015 talet 0,51 gör guldet köpvärt och aktier dyra.

År 1973 garanterade amerikanska staten sin valuta USD i guld (guldmyntfoten)

Denna garanti släptes då och det var fritt fram att låta papperspengar förlora allt mer i värde.

Ett gram guld kostade i dagens penningvärde ( år 2016 ) då år 1973, 9,04 svenska kronor.

Guldet kostade i dagens penningvärde (år 2016) nu 31,92 svenska kronor, en värdeökning på 253 %. En verklig ökning i pris efter avdrag för inflation. Investeringen gav en förbättrad köpkraft.

Den svenska inflationen åren 1975 - 2015 har varit i snitt ca. 4,2 % per år.

Förödande för den med pengar i "Madrassen" för 100 kr år 1975 gröptes ur till värdet ca. 19 kr år 2015.

Som jämförelse (Villa / Malmö):

År 1975 sålde Skanska en ny villa för 350 000 kr. Inflation har rullat på och 350 000 kr motsvarar 1 900 000 kr idag.

I verkligheten har idag villan marknadspris 4 400 000 kr. Vilket ger + 2,15 % årlig ränta på ränta värdeökning utöver inflationen som var 4,2 % (villan steg i medeltal med 6,35 % per år och avgår 4,2 % inflation = + 2,15 % per år i verklig ökning)

Guldets verkliga prisökning om villan såldes år 1973 i guld som valuta och såldes 2015 skulle ha gett villapris på hela 6,7 miljoner. Guldet som valuta har en bättre säkerhet än papperspengar.

Papperspengars värde går mot 0 % värde i tiden. Det är staters sätt att utfärda värdelösa skuldsedlar eftersom värdet inte backas upp mot ett verkligt värde (exempelvis guld) (även om det inte är möjligt idag, eftersom det skulle blivit extrem guldbrist)

100 åringen född år 1916 med gåvan 100 kr på banken till 0 % bankränta har idag år 2016 kvar 2,82 svenska kronor på banken, sedan inflationen fått härja i 100 år. Visst det står fortfarande 100 kr på kontot efter 100 år.

Men det hade behövt stå 3 537 kr på kontot för, att motsvara 100 kr i värdet 100 kr år 1916.