Moskva bubblan

13.03.2016 13:12

Moskva Bubblan + 2 248 % (8/10-98-8/11-05)
________________________________________

Om villan som kostade 2 miljoner år 1998 kostade 44 miljoner
idag?

Skulle man köpa idag för 44 miljoner?

I princip så är det lite åt det hållet i fondköpen i en aktiefond som
är starkt beroende av Moskvabörsens utveckling.

Skriv ut dagens Power Point så ser Du lite bättre, att ägarna av Östeuropa och Rysslandsfonder bör vara medvetna om att riskerna
för plötsliga vinsthemtagningar bör komma.

År 1998 den 8 oktober stod Moskva index i 41,35 och nu 971,21.

Värdeökning 2 248 %.

Robert Schiller, ekonomen som i tid pekade ut Börsbubblan
år 2000 (boken Irrational Exuberance, den bok som inte låg
på rådgivarnas bord mars år 2000 (men på mitt bord i tid))
han pekade redan då på en rad marknader som steg under 5 år.
Hur gick det sedan nästa 5 år.

13 st av 20 st föll i värden nästa 5 år. 65 % risk för bakslag.

Moskva boomen kommer till slut att nå sin mognad.
Boom är namnet på uppgångsfasen.
Burst är namnet på deflateringen av bubblan.
Bubblor brister och uppstår på nytt.

Moskvabörsen hade en minibubbla åren 1995 - 1998, rena
förövningen till en ännu mastigare (bubbla) boom.

Det var ingen som reagerade nämnvärt bland den breda massan
köpare av svenska aktier år 1980 - 2000 (ca. + 6 000 %)

Massmedia visar inte överst på dagens sida över fonders priser,
var ifrån boomen startade och när och hur mycket som värdet
ökat från den tiden.

Det man inte vet något om ser man inte och det man inte
ser bekymrar inte.
Det man inte bekymrar sig för har man ingen mental eller
fysisk beredskap på.
Det som den breda massan kände åren 2000 - 2002 för
Stockholmsbörsen var 70 % mindre. Värdefallet
4 200 % enheter av de 6 000 % som på höjden av bubblan.

Nu är bubblan åter uppblåst 1980 - 2005 + 3 870 % men
inte ännu på nivå 6 000 % (År 1980 - 2000 storhetstiden)

Tidigare fem års rekorden på uppgångar handlar om länder
som Filipinerna (+ 1 253 % + 43 % till + 1 792 % för 10 år)

Chile (+ 689,7 % + 104,2 % till + 1 408 % för 10 år)

Filipinerna bubblan var 1984 - 1994

Chile bubblan var 1985 - 1995

Det finns även exempel på bubblor som efter fem års uppgång
inte höll vidare nästa fem år.

Latinamerika trenden är bara repriser.

Mexico åren 1984-89: + 501,7 % uppgång och
vad hände sedan 1989-94?
Värdefall 50,9 % dvs 246 % uppgång under 10 år.

Timing med att inte delta i nedgångsfasen är viktigt.

Stockholmsbörsen tog tid på sig att dala med 70 %.
6/3-00 - oktober 2002 kring 32 månader
och snitt 2,1875 %/månad.

Det finns en 2 % regel.
Ofta sker värdefallen med 2 % i snitt per månad.
Det är passiva beslutsfattare som råkar mest illa ut.
De som inte gör något på mycket länge förlorar mycket.

Tänk på 2 % - regeln!

Senaste vinsthemtagningarna i Moskva var inget att tala om
och är ren historia.
22 gånger pengarna på rygg för den som köpte 8/10 år 1998.

Varningar för villa och bostadsrätts bubblan duggar tätare
än vi ser någon varning för en bubbla som är på väg mot sin
mognad.

Moskvabörsen slår ut en hel del andra bubblor.
men det finns 20 000 % bubblor från silvermarknaden.

Mest klassisk är den från 1600 - talets Tulpanlöks era.
+ 5 700 % och uppblåst bara på så kort tid som 3 år.

Dåtidens Ericsson var en lök.

Admiral van Leijeken och 15 miljoner för en lök i dagens
penningvärde dvs två Lidingövillor för en lök.
Det gällde att inte ha den i köket bland gul lök.
Dyr löksoppa var risken. (Hände faktiskt olyckor åt det hållet
när folk tog en tugga i fel lök)

Daytraders i Holland drog in 4 miljoner per år i dagens
penningvärde och det är nog mer än de drog in år 2000 - 02,
men kanske möjligt år 1995 - 2000.

Studera dagens Moskva bild och så får vi säga att kom
inte sedan och säg att Du inte visste.

Att när bubblan sprängs, att det inte var naturligt.
Det är troligen ohållbart med 50 % värdeökning per år i
evighet som på Moskvabörsen.

Här är 15 års ränta på ränta för 50 % ränta per år: 100 000 kr in

År 0: 100 000 kr  (villan 2 miljoner)
År 5: 759 000 kr
År 10: 5 766 503 kr
År 15: 43 789 000 kr (villan 437,89 x 2 miljoner = 875,78 milj)

Genom att låsa in vinsterna efter hand, kan grundkapital och
vinster säkras.

100 i grundkapital kan efter vinsten 100 % innebära att

200 får inte delta på Moskvabörsen utan bara 100

Grundkapitalet 100 står nu till 2 % bankränta

100 blir åter 200 på Moskvabörsen

100 grundkapital + 100 vinst + 100 ny vinst

200 får delta på Moskvabörsen

200 växer till 400 (vinst 200)

300 får delta på Moskvabörsen och resten till bankboken

En enkel kapitalhantering som ger skydd för den mängd
pengar som aldrig får spelas bort.

Men ofta sker inte den här hanteringen.

Arvet 1 000 000 kr år 1998 betalades in till 100 % på det
så säkra aktiefondkontot?
Hur är värdet vid inbetalning mars 2000?
Lägre än 1 000 000 om det följt index för aktier på Stockholmsbörsen.

Läsare närmar sig en otrevlig sysselsättning.
Deklarera.

Passa på att samtidigt rita ett cirkeldiagram över alla
tillgångar, som ritas in som pajbitar med proportionell andel.

Peka ut de riskfria och de med risk.
Färga de riskfria gröna (bankbok, räntefond).
Resten rött som kan få klart andra värden även mindre.

Är ytan som är röd exakt så stor som Du vill ha det år 2006?

Om inte gör förändringar i tid och rita en ny bild.
Lägg den nya bilden under huvudkudden och sov gott hela
år 2006, men gör då och då lite fondväxlingar också, men
gärna på dagtid.

I skrivande stund år Moskvabörsen + 1,31 % idag, så
nu + 2 277 % värdeökning från 8/10-98.

Vem behöver Absolut Vodka när vi har en högre berusning
med halt 2 277 % i innehållet? (se bilden i PP