Investeringsmani sidan 2

Tillgångsslag                                                      sälj/behåll/köp         anm
Svenska aktier sälj 1
Svenska aktiefonder sälj  
USA aktier sälj  
USA fonder sälj  
Het aktiefond/ är Guldgruveaktier behåll 5
Guldgruvefonder behåll 6
Kassa/ bank behåll 7
Obligationer sälj 8
Bostäder behåll 9

1) Värderingen just nu är för hög. Aktiers P/E tal brukar vara 7 - 9 vid verkligt låga priser. Uppgången från år 1982 var ett sådant läge.

5) Tidigare högsta priser från år 1980. Senaste start för varaktig uppgång år 2001. Ofta kan nya historiska högsta priser noteras. Räknat i dagens penningvärde kan priset öka med drygt 50 % för att nå 1980 års reala priser.

6) Blackrock World Gold är en stark ökande fond i år

7) Byt från 0 % konton till 0,8 % hos andra banker än storbankerna. Santander Bank ger 0,8 %

8) Obligationer har olika lång löptid. Köp inte med lång löptid nu när räntan är extremt låg. Det ger omedelbara värdefall om/när ränteläget stiger. Exempel, om räntan är en procent nu i 5 år och ändras till sex procent, handlar det om 20 - 25 % reaförlust omgående. Nya obligationer (med 6 %) ger 5 % x 5 år = 25 % mer till sina ägare.

9) Extremt märklig svensk marknad på grund av bristen på bostäder. Flera olika länders marknader har korrigerats, men inte den svenska. 12 kvadratmeter bostadsrätt rekord nu i Stockholm pris 2 400 000 sv. kronor. 200 000 kr/kvm. Nästa höjda ränteläge kan skörda många offer. Köp inte extremt dyrt på höjden av en bostadsbubbla. Snubblar man över hyresrätt välj den istället. En förlust på 1 000 000 kr på en bostadsrätt, avskriven på nästa 10 år ger ca. + 8 000 kr till i månadshyra, utöver gällande hyra/kapitalkostnad.